Klacht indienen

Uw klacht indienen bij de Klachtencommissie

Als u een uitspraak wilt over de gegrondheid van uw klacht of als de overige mogelijkheden voor het indienen van een klacht niet tot het door u gewenste resultaat hebben geleid, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Maastricht UMC+. 

De klachtbehandeling door de Klachtencommissie is een formele, onafhankelijke procedure met een hoorzitting, waarbij beide partijen worden gehoord. Na de zitting vergadert de Klachtencommissie over de gegrondheid van uw klacht en komt tot een uitspraak.
U ontvangt hiervan na enkele weken schriftelijk bericht. De klachtenfunctionaris kan u nader informeren over de procedure en, indien gewenst, helpen bij het opstellen van uw brief.

U kunt uw brief sturen naar: Maastricht UMC+, t.a.v. de Klachtencommissie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht. De klachtenfunctionaris zal dan contact met u opnemen.

Wat vindt u van deze pagina?